Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Nakladatelství Leges, s.r.o.

Cena od: do:
Vyhledávání v kategorii:

nakladatelství Leges

Stránky: | 1 | ... | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě s komentářem, souvisícími předpisy a s úvodem do problematiky ekologicko-právní odpovědnosti

Vyšlo v lednu 2009

Cena:
450.00 Kč
Vložit do košíku

Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev, 2. díl § 180–389

Vyšlo v prosinci 2010

Cena:
360.00 Kč
Vložit do košíku

Zákon o rodině, s komentářem, judikaturou a předpisy souvisícími 9. aktualizované a přepracované vydání

Prosinec 2011

Cena:
690.00 Kč
Vložit do košíku

Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích s komentářem a judikaturou

Červen 2017

Cena:
320.00 Kč
Vložit do košíku

Zákon o silničním provozu s komentářem a judikaturou - 2. aktualizované vydání

Prosinec 2011

Cena:
850.00 Kč
Vložit do košíku

Zákon o volbě prezidenta republiky – přednosti a nedostatky ve srovnání s úpravami států Evropské unie

Leden 2017

Cena:
390.00 Kč
Vložit do košíku

Zákon o zadávání veřejných zakázek Praktický komentář s judikaturou

Březen 2017

Cena:
1190.00 Kč
Vložit do košíku

Zákoník práce - komentář s judikaturou

Březen 2012

Cena:
1290.00 Kč
Vložit do košíku

Zásada koncentrace řízení a její uplatnění v civilním soudním řízení

Vyšlo v listopadu 2010

Cena:
350.00 Kč
Vložit do košíku
Stránky: | 1 | ... | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |