Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Nakladatelství Leges, s.r.o.

Cena od: do:
Vyhledávání v kategorii:

nakladatelství Leges

Stránky: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ... | 27 |

Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou - 5. vydání podle stavu k 1. 11. 2014

Prosinec 2014

Cena:
1390.00 Kč
Vložit do košíku

Vzory podání a smluv s vysvětlivkami - podle občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích, katastrálního zák., o. s. ř., zákona o zvl. řízeních soudních a exekučního řádu

Září 2014

Cena:
890.00 Kč
Vložit do košíku

Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů v obč. soudním řízení a v soudním řízení správním včetně zvl. řízení soudních

Listopad 2014

Cena:
1090.00 Kč
Vložit do košíku

Věrní Přemyslovci a barbarští Čechové Česko-říšské vztahy v raném a vrcholném středověku

Srpen 2017

Cena:
520.00 Kč
Vložit do košíku

Zodpovednosť za porušenie záväzkov v obchodnom práve Vedecká monografia

Červen 2014

Cena:
300.00 Kč
Vložit do košíku

Základy obchodního práva (vysokoškolská učebnice)

leden 2015

Cena:
590.00 Kč
Vložit do košíku

Zákon o geologických pracích s komentářem, judikaturou a prováděcími a souvisejícími předpisy

Říjen 2014

Cena:
480.00 Kč
Vložit do košíku

Zákon o obětech trestných činů - komentář s judikaturou 2. vydání

Duben 2014

Cena:
550.00 Kč
Vložit do košíku

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich s poznámkami a vzory rozhodnutí a jiných správních aktů podle právního stavu k 1. 7. 2017

Červen 2017

Cena:
380.00 Kč
Vložit do košíku
Stránky: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ... | 27 |