Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - C.H.BECK

Základy správního práva trestního 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Mates a kolektiv
Objednací číslo MU18
Nakladatel C.H.BECK
ISBN 978-80-7400-357-8
Datum vydání Prosinec 2010
Počet stran 252
Cena 520,- Kč
Anotace

Předkládaná učebnice je jedinou prací svého druhu v České republice. Poskytuje totiž komplexní přehled jednoho z významných subsystémů správního práva, tedy správního trestání. Čtenáři se v ní mohou seznámit s vývojem právní úpravy správního trestání na našem území, pojmem evropského správního práva trestního a jednotlivými druhy správních deliktů. Hlavní pozornost je věnována přestupkům, a to jak z hlediska hmotněprávního, tak i procesního. V samostatných kapitolách se mohou zájemci seznámit s úpravou disciplinárních, pořádkových i ostatních správních deliktů. Zvláštní pozornost je věnována správním deliktům právnických osob a tzv. smíšeným deliktům.
Učebnice je určena nejen posluchačům vysokých škol, ale i aplikační praxi správních úřadů a soudů. Vychází z rozsáhlého základu literatury a judikatury českých i evropských soudů

« zpět