Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Linde Praha, a.s.

Průvodce novým daňovým řádem s příklady, vzory a judikáty 

Cena: 
Dostupné množství skladem:  0


Autor Kratochvíl/Šustr
Objednací číslo 436801
Nakladatel LINDE Praha
ISBN 978-80-7201-831-4
Datum vydání Prosinec 2010
Počet stran 376
Cena 595,- Kč
Anotace Praktická příručka je zpracována pracovníky úseku metodiky a správy daní Ministerstva financí. Seznamuje své uživatele s praktickou aplikací nového daňového řádu (zákona č. 280/2009 Sb.), který nahrazuje od 1. 1. 2011 dlouhou dobu používaný zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. Publikace je praktickou „kuchařkou" pro všechny účastníky daňového řízení. Provází své čtenáře krok za krokem jednotlivými ustanoveními nového zákona. U každého ustanovení je srozumitelné vysvětlení jak má daňový subjekt postupovat v konkrétním případě při podávání žádosti na FÚ, jakým způsobem může reagovat na dopis, rozhodnutí nebo usnesení FÚ, případně co může daňový subjekt učinit a co lze očekávat od v daném případě od FÚ.
Vysvětlení postupů podle konkrétního ustanovení nového daňového řádu je doplněno modelovanými příklady z praxe - to vše je doplněno odkazy na judikaturu a upozorněními na sankce při neplnění povinností vyplývajících z nového zákona.
Publikace je určena všem daňovým subjektům (občanům, soukromým firmám, živnostníkům, neziskovým organizacím, občanským sdružením, obcím a jejich příspěvkovým a rozpočtovým organizacím) a jejich zaměstnancům, daňovým poradcům a poradenským firmám v oboru daní a poplatků a finančním úřadům - správcům daní.
« zpět