Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Nakladatelství Leges, s.r.o.

Ústava ČR – vznik, vývoj a perspektivy  

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Petr Mlsna et alii
Objednací číslo
Nakladatel LEGES
ISBN 978-80-87212-63-9
Datum vydání Únor 2011
Počet stran 384
Cena 450,- Kč
Anotace

V únoru 2010 uspořádal Úřad vlády ČR ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy odborný seminář Ústava ČR - vznik, vývoj a perspektivy. Tímto seminářem měla být připomenuta skutečnost, že právě v únoru 2010 tomu bylo 90 let od přijetí Ústavní listiny 1920, která determinovala do značné míry platnou Ústavu ČR a je v zásadě jejím základním ideovým východiskem.

V rámci semináře vystoupila řada vynikajících ústavních právníků, kteří se ve svých vystoupeních zabývali nejen praktickou problematikou ústavního práva, ale také perspektivami vývoje Ústavy ČR, jakož i ústavního systému.

Tato publikace je tak výjimečným přehledem názorů významných ústavněprávních teoretiků i praktiků na vývoj ústavnosti v České republice, jakož i obsáhlým sumářem úvah o možných změnách Ústavy ČR pro futuro.

Kniha neaspiruje být komplexním pojednáním o vývoji ústavnosti v České republice, naopak spíše nastoluje řadu klíčových otázek, s nimiž se dnešní doba potýká.

Sborník je vnitřně rozčleněn do čtyř kapitol:

- ideové zdroje, teorie ústavy, ústavodárce, ústavnost

- historické a komparativní zdroje

- dělba moci, parlamentní kultura, územní samospráva

- evropské právo, legislativní proces

Publikace je určena především znalcům oboru a právníkům, rovněž je výbornou pomůckou pro posluchače právnických fakult. Názory jsou ovšem velmi zajímavé i pro nejširší veřejnost.

« zpět