Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - C.H.BECK

Európsky zatýkací rozkaz - Komentár 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Kordík/Fillová/Hrbol
Objednací číslo SO_EKZ10
Nakladatel C.H.Beck
ISBN 978-80-7400-371-4
Datum vydání Únor 2011
Počet stran 264
Cena 1170,- Kč
Anotace

Komentár vychádza nielen z normatívneho textu zákona, ale najmä z praktických skúseností, domácej a zahraničnej judikatúry a literatúry, ako i judikatúry súdov iných členských štátov, v snahe ukázať a zjednotiť postup justičných orgánov a ostatných subjektov, ktoré sú v tomto konaní zainteresované. Pre úplnosť a prehľadnosť tejto témy je pri každom ustanovení uvedená i transponovaná časť Rámcového rozhodnutia 584/2002/SVV o európskom zatykači a o postupoch odovzdávania osôb, aby čitateľ mohol porovnať spôsob transpozície a pochopiť i širšie súvislosti uvedeného ustanovenia, dané napr. judikatúrou Európskeho súdneho dvora, resp. Súdneho dvora Európskej únie.

« zpět