Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Linde Praha, a.s.

Průmyslové klastry a jejich vznik v regionech 

Cena: 
Dostupné množství skladem:  0


Autor Stejskal
Objednací číslo 437601
Nakladatel LINDE Praha
ISBN 978-80-7201-840-6
Datum vydání Únor 2011
Počet stran 248
Cena 380,- Kč
Anotace

Publikace je výstupem řešení výzkumné úlohy č. 402/09/P009 s názvem „Metodika
identifikace klastrů a průmyslových řetězců v České republice" podpořené Grantovou
agenturou ČR. Představuje sumarizaci dostupných poznatků v této oblasti a je
využitelná jak pro akademickou sféru, tak pro praktické využití v jednotlivých
regionech, kde klastry vznikají nebo vzniknout mají.
Postupy, které je v tomto případě možné využít, představují metody pro
identifikaci odvětví vhodných pro vznik klastrů, které jsou zpracovány v této
monografii. Autor si klade za cíl:
- představit myšlenku průmyslových klastrů v maximální šíři tak, aby jí bylo možné převzít a aplikovat v dané ekonomice regionu,
- podrobit myšlenku klastrů konstruktivní kritice,
- sumarizovat poznatky o dostupných metodách a metodikách pro vznik průmyslových klastrů získaných z různých zdrojů světové i domácí
literatury,
- aplikovat vybrané metody na regionální data České republiky a ověřit,zda jsou vhodné pro praktické použití, zda přinášejí dostatečně konkrétní a kvalitní výsledek analýzy,
publikovat poznatky o metodě založené na myšlence Porterova diamantu konkurenční výhody, která se snaží doplnit portfolio dostupných metod
s ambicí poskytovat kvalitnější a v praxi aplikovatelnější výstupy analýzy.

« zpět