Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Nakladatelství Leges, s.r.o.

Ústava 1920 - Vyvrcholení konstituování československého státu 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Čechurová/Šlehofer a kolektiv
Objednací číslo
Nakladatel LEGES
ISBN 978-80-87212-67-7
Datum vydání Únor 2011
Počet stran 192
Cena 280,- Kč
Anotace

Publikace obsahuje příspěvky z konference Ústava 1920 - Vyvrcholení konstituování československého státu,kterou uspořádal Úřad vlády České republiky ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy dne 25. února 2010 v prostorách Hrzánského paláce. Konference měla připomenout, že přijetí československé ústavy na konci února roku 1920 v symbolické rovině ukončilo konstituování nově vzniklého státu, které nebylo jednoduché a které stavělo před tehdejší politické aktéry nemálo výzev, s nimiž se museli vypořádat.

Odpovědi na otázky, jak se politická reprezentace vyrovnala se situací nově založeného státu v neklidné střední Evropě plné nacionálních, sociálních a hospodářských problémů, můžeme nalézt právě prostřednictvím studia ústavních norem a dalších zákonů přijatých v souvislosti se schválením československé ústavy.

Autoři monografie přinášejí ve svých příspěvcích souhrn dosavadních vědeckých poznatků o dobovém kontextu přijetí československé ústavy, a zároveň přinášejí nové, dosud nepublikované výsledky odborného bádání. Autoři reprezentují různé vědní obory a jejich úhly pohledu a konfrontují jednotlivé badatelské generace.

« zpět