Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Linde Praha, a.s.

Průvodce krizovým plánováním pro veřejnou správu 

Cena: 
Dostupné množství skladem:  0


Autor Horák/Danielová/Kyselák/Novák
Objednací číslo 436701
Nakladatel LINDE Praha
ISBN 978-80-7201-827-7
Datum vydání Březen 2011
Počet stran 464
Cena 780,- Kč
Anotace

Manažer (velitel), který plánuje a zvládá mimořádné události (krizové situace), již
nevystačí v řízení se stejnými nástroji jako v minulosti, neboť musí být schopen připravit
preventivní opatření (plány, osoby a prostředky), dobře komunikovat s podřízenými a umět je
vést, činit správná rozhodnutí, vytvářet motivační prostředí, řešit konflikty a pružně reagovat
na vznik nepředvídatelných událostí. Je potřebné řešit situace novými způsoby. Autoři
monografie si dali za cíl k tomu trendu přispět.
Monografie podává ucelený pohled na řešení krizového plánování v České republice a
pro srovnání ukazuje na zásady krizového plánování na Slovensku. V publikaci je dán
teoretický základ pro plánování, jsou v ní popsány vybrané zásady hodnocení rizik a přehled
nejnovějších poznatků obranného plánování, civilního nouzového plánování a havarijní
plánování v České republice. Autoři pojednávají také o ochraně obyvatelstva, včetně jejich
informování při mimořádných událostech. Podrobně je popsána evakuace jako jeden
z významných nástrojů ochrany obyvatelstva. V závěru je objasněna úloha lidského faktoru
při zvládání mimořádné události (krizové situace).

« zpět