Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Linde Praha, a.s.

Přestupkové právo - 17. aktualizované vydání  

Cena: 
Dostupné množství skladem:  0


Autor Tauber/Červený/Šlauf
Objednací číslo 020717
Nakladatel LINDE
ISBN 978-80-7201-830-7
Datum vydání Březen 2011
Počet stran 464
Cena 790,- Kč
Anotace

Odpovědnost za přestupky je důležitým ochranným institutem plnění úkolů
státní správy a uzemní samosprávy, jakož i ochrany veřejného pořádku,
občanského soužití a majetku. Ve správní praxi je to institut frekventovaný a
dopadá na nemalý počet fyzických osob. Přestupkové právo je relativně složitý a rozsáhlý úsek právního řádu, v němž není snadná orientace. Aplikace tohoto práva je záležitostí širokého okruhu správních orgánů, zejména také obcí, a velkého počtu jejich pracovníků a členů. Autoři se touto prací snaží reagovat na naléhavé potřeby správní praxe a představit souhrnně přestupkové právo a jeho vazbu na právní úpravy bezprostředně související a navazující.
Základ tvoří ucelený komentář zákona o přestupcích. Spolu s ním jsou součástí publikace
texty těch právních úprav, které s materií přestupkového práva obsahově přímo
souvisejí, navazují na ní a v širším kontextu tak tvoří její součást.
Vzhledem k předpokládaným změnám některých zákonů k 1. lednu 2011 vyjde 17. vydání této žádané publikace v I. čtvrtletí 2011.

« zpět