Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Účetnictví podnikatelských subjektů 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Pilařová
Objednací číslo WK4493
Nakladatel Wolters Kluwer
ISBN 978-80-7357-617-2
Datum vydání Duben 2011
Počet stran 140
Cena 204- Kč
Anotace

Neopakujme chyby druhých, ale snažme se z nich poučit. Toto známé pravidlo vedlo k vydání této publikace věnující se nejčastějším problémům, se kterými se podnikatelské subjekty setkávají. Do redakce denně dochází řada zajímavých dotazů, z nichž některé se opakují, z čehož je zřejmé, že zajímají široký okruh tazatelů. Na tyto dotazy odpovídají účetní a daňoví odborníci z řad daňových poradců i pracovníků státní správy. Nejčastěji pokládané dotazy jsou seřazeny do dvanácti tematických celků s úvodním komentářem a závěrečným znalostním testem.
V publikaci jsou řešena zejména tato aktuální témata:
zařazení a ocenění dlouhodobého majetku,
posouzení oprav a technického zhodnocení,
pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti,
opravy účetních chyb,
časové rozlišení,
kursové rozdíly,
právně účetní povinnosti účetních jednotek.

« zpět