Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Linde Praha, a.s.

Malá encyklopedie latiny v právu - 6. vydání 

Cena: 
Dostupné množství skladem:  0


Autor Klang
Objednací číslo 014706
Nakladatel LINDE
ISBN 978-80-7201-851-2
Datum vydání Duben 2011
Počet stran 192
Cena 225,- Kč
Anotace

Záměrem knížky je slovníkovou formou shrnout a přetlumočit latinské, popř. z latiny převzaté právní termíny a slovní obraty, jakož i latinská okřídlená rčení, s nimiž se můžeme setkat v odborné právnické mluvě, zejména však v právnické časopisecké a knižní literatuře. Používání latinských, popř. z latiny převzatých slov a obratů je totiž v tomto oboru poměrně časté, neboť právo (zejména svým historickým i teoretickým základem) u nás odvozuje svoji genezi ze starého práva římského.

Poněvadž latina po dlouhá léta nebyla na školách povinným předmětem - a pokud ji vůbec studenti právnických fakult absolvovali jako předmět nepovinný, jejich znalosti jsou zpravidla chabé - obracejí se mladší právníci na své starší kolegy (zatím ještě někde působící jako pracující
důchodci), aby jim ony různé odborné latinské termíny, s nimiž se ve své praxi setkávají, přetlumočili, často ovšem i vysvětlili jejich přenesený význam. Knížka má tedy v tomto smyslu charakter praktické příručky.

Latinské či z latiny převzaté termíny, slovní obraty a právnická úsloví jsou v knížce nejen přetlumočeny, ale i foneticky přepsány, aby latiny neznalému uživateli knížky se dostalo jak potřebného vysvětlení, tak aby příp. mohl latinské výrazy sám používat.

« zpět