Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - C.H.BECK

Zákon směnečný a šekový. Komentář. 5. doplněné vydání  

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Kovařík
Objednací číslo BMK14
Nakladatel C.H.BECK
ISBN 978-80-7400-385-1.
Datum vydání Květen 2011
Počet stran 480
Cena 940,- Kč
Anotace Další, v pořadí již páté vydání Zákona směnečného a šekového přináší především podstatné rozšíření směnečných rozhodnutí, doplnění dosud uvedeného výběru literatury o další významné literární příspěvky, ale i zvýšený objem dosavadních poznatků a zkušeností se směnkou a jejím praktickým používáním v rozmanitých oblastech života. Zásadní změna úpadkového práva představovaná insolvenčním zákonem přinesla druhá novela zákona směnečného a šekového, nikoli jen změnu formální povahy, nýbrž věcnou změnu, pokud se týká možnosti uplatnit práva ze směnky před její splatností právě v návaznosti na insolvenční řízení. To vše se odráží ve vzájemném propojení v nabízeném dalším vydání komentáře, který byl popsaným způsobem aktualizován a doplněn.
« zpět