Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - C.H.BECK

Nabývání vlastnictví originárním způsobem 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Petr
Objednací číslo EPI41
Nakladatel C.H.BECK
ISBN 978-80-7400-332-5
Datum vydání Květen 2011
Počet stran 208
Cena 420,- Kč
Anotace Publikací Nabývání vlastnictví originárním způsobem autor navazuje na svou monografii Vydržení v českém právu, která se dočkala dvou vydání. Podstatně ji přepracoval a především rozšířil o výklad dalších právních institutů. Kniha uceleně a systematicky popisuje problematiku nabývání vlastnického práva originárním způsobem. V úvodu autor rozebírá samotný pojem vlastnického práva a způsoby jeho nabývání. V dalších částech se zevrubně věnuje jednotlivým originárním způsobům nabývání vlastnictví, a to komplexně od nejstarších právních institutů. Postupně je tak podán výklad k nabytí vlastnického práva přivlastněním, nálezem, přírůstkem, vytvořením nové věci, zpracováním, smísením a vydržením a nechybí ani právotvorné rozhodnutí soudu nebo státního orgánu a nabývání vlastnického práva ze zákona. Stranou nezůstalo ani nabývání vlastnického práva od nevlastníka. Kromě historického exkurzu u jednotlivých institutů práce obsahuje rozbor platné právní úpravy, který konfrontuje i s návrhem nového občanského zákoníku. Pozornost je zaměřena také na aktuální judikaturu Nejvyššího a Ústavního soudu.
Kniha může být přínosem nejen pro teoretiky a studenty právnických fakult, ale i pro praktické právníky z řad soudců, notářů a advokátů.
« zpět