Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Veřejné výdajové programy, veřejné projekty a zakázky. Jejich tvorba, hodnocení a kontrola 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Ochrana
Objednací číslo WK1310
Nakladatel Wolters Kluwer
ISBN 978-80-7357-644-8
Datum vydání Květen 2011
Počet stran 220
Cena 313,- Kč
Anotace

Kniha se zabývá procesem tvorby, metodami hodnocení, výběrem a kontrolou veřejných výdajových programů, veřejných projektů a veřejných zakázek. Autor se při řešení uvedeného problému opírá o relevantní teoretická východiska, jakož i vychází ze zobecnění svých vlastních zkušeností a poznatků z působení ve státní správě. Publikace analyzuje dokumenty související s tvorbou, hodnocením a kontrolou veřejných výdajových programů, veřejných projektů a veřejných zakázek, přičemž bere na zřetel všechny relevantní právní předpisy, které se vztahují k dané problematice (zákon o finanční kontrole, zákon o majetku ČR, zákon o rozpočtových pravidlech). Zvláštní pozornost je věnována zejména aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 423/2010 Sb., účinném k 3. lednu 2011 (včetně připravované novely k 30. 6. 2011). Publikace svými náměty nabízí řadu podnětů pro reformu státní správy a samosprávy v ČR. Kniha proto může být využita jak ve výuce na vysokých školách, tak i v praxi veřejné správy.

« zpět