Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Nakladatelství Leges, s.r.o.

Chrestomatie ke studiu filosofie práva  

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Hrdina/Masopust
Objednací číslo
Nakladatel LEGES
ISBN 978-80-87212-71-4
Datum vydání Květen  2011
Počet stran 432
Cena 450,- Kč
Anotace

Antologie právně filosofických textů je určena ke studiu filosofie a teorie práva.Obsahuje české překlady textů významných právních filosofů od antiky až po současnost. Texty jsou řazeny chronologicky a pro přehlednost i dle názorové blízkosti jejich autorů, která je přiblížena v úvodu každé z kapitol. Záměrem autorů bylo, aby publikace napomohla k poznání, případně pochopení názorů a způsobu myšlení těchto osobností.

Antologie pracuje nejenom s texty, které už byly přeloženy do češtiny, nýbrž přináší i překlady dosud nepřeložených textů z latiny (např. Ulpianus, Marsilius z Padovy, Grotius), angličtiny (např. Bentham, Austin, Pound, Holmes, Frank) a němčiny (např. Weber, Ehrlich, Savigny, Bergbohm, Radbruch).

Jednotlivé příspěvky jsou opatřeny stručným vysvětlujícím úvodem.

Publikace je určena studentům právnických oborů i jejich pedagogům, ocení ji však i zájemci o obor z řad širší veřejnosti.

« zpět