Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Linde Praha, a.s.

Daňová kontrola z pohledu daňového řádu - pojem, zahájení, průběh a ukončení kontroly, práva a povinnosti daňového subjektu a správce daně, sankce, dodatečný platový výměr, opravné prostředky a správní žaloby 

Cena: 
Dostupné množství skladem:  0


Autor Šretr
Objednací číslo 438301
Nakladatel LINDE Praha
ISBN 978-80-7201-856-7
Datum vydání Červen 2011
Počet stran 512
Cena 260,- Kč
Anotace

Autor této publikace, působící od roku 1993 jako daňový poradce, připravil tuto publikaci ve snaze předat svoje dosavadní osobní zkušenosti z určité konkrétní a pro daňové poplatníky významné oblasti správy daní a poplatků, kterou je provádění daňových kontrol. Snahou autora je populárnější formou přiblížit daňovým poplatníkům a pracovníkům daňových subjektů, kteří se uvedenou problematikou ve své profesní činnosti zabývají, jejich práva, povinnosti i možnosti při řešení různých úkonů v jednotlivých fázích daňové kontroly.
Impulsem pro vydání této publikace bylo především nahrazení 18 let platného zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků novou právní normou, zákonem č. 280/2009 Sb. - daňový řád, který vstoupil v platnost dnem 1. 1. 2011.
Účelem této publikace by mělo být především upozornění na podstatné odlišnosti obou citovaných právních norem vztahujících se k provádění daňových kontrol, příp. zdůraznění a připomenutí těch úkonů, které jsou zachovány i v rámci nové právní normy a které jsou běžné v rámci provádění daňových kontrol.

« zpět