Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Linde Praha, a.s.

Právní aspekty eGovernmentu v ČR - terminologický slovník, legislativa, elektronické aplikace ve státní správě, Czech Point 

Cena: 
Dostupné množství skladem:  0


Autor Marchal/Prokeš/Štědroń/Vaníček
Objednací číslo 437501
Nakladatel LINDE Praha
ISBN 978-80-7201-855-0
Datum vydání Červen 2011
Počet stran 200
Cena 354,- Kč
Anotace

Informace a data se staly v 21. století výnosným obchodním artiklem. Soukromá sféra dnes již disponuje efektivními informačními systémy, které jsou schopny informace nejenom rychle a přesně přenášet, ale dokonce i třídit a z poskytnutých informací činit doporučení a závěry svým koncovým uživatelům.
V současné době probíhá elektronizace veřejné správy; eGovernment lze definovat jako sérii procesů vedoucích k výkonu státní správy a samosprávy, k uplatňování občanských práv a povinností fyzických a právnických osob, realizovaných elektronickými prostředky. Cílem eGovernmentu je rychlejší, spolehlivější a levnější poskytování služeb veřejné správy nejširší veřejnosti a zajištění větší otevřenosti veřejné správy ve vztahu ke svým uživatelům (občanům). Hlavním cílem eGovernmentu je heslo: „Úřady nemají obíhat občané, ale dokumenty v elektronické podobě". Je tedy nesmyslné, aby občané při podáních na úřady a soudy neustále museli prokazovat skutečnosti, které si úřad může sám ověřit v státem vedených databázích.
V konkrétním případě je například úspěšným nasazením eGovernmentu v praxi projekt Ministerstva vnitra CZECH Point nebo datové schránky. Cílem projektu CZECH Point je umožnit občanům získat veškeré potřebné dokumenty, které vydává veřejná správa pouze na jednom místě. Podnikatel již nebude muset zvlášť žádat o výpis z obchodního rejstříku, trestního rejstříku, o potvrzení o bezdlužnosti atd., všechny tyto dokumenty získá na jednom místě (např. pobočce pošty), a to na počkání. Cílem této publikace je seznámit čtenáře se základní strukturou a postupy elektronizace veřejné správy a s možnostmi, které tento proces může poskytnout.

« zpět