Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - C.H.BECK

Valné hromady společností s ručením omezeným 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Holejšovský
Objednací číslo EPH72
Nakladatel C.H.Beck
ISBN 978-80-7400-391-2
Datum vydání Červen 2011
Počet stran 536
Cena 730,- Kč
Anotace Publikace komplexně rozebírá valné hromady společností s ručením omezeným. Bohatě je zastoupena judikatura soudů, výklad je doplněn příklady a poznámkami. Kromě toho jsou zde zařazeny i vzory vnitřních dokumentů, např. pozvánka na valnou hromadu, zápis z valné hromady a návrhy vůči soudu. Čtenář nalezne v této prakticky orientované publikaci konkrétní výklad zpracovaný zkušeným odborníkem, soudcem Vrchního soudu v Praze, především o :

- povaze a pravomoci valné hromady
- rozhodnutích valné hromady, včetně jejich formálních a obsahových náležitostí, platnosti a účinnosti
- rozhodování mimo valnou hromadu, jakož i dodatečný souhlas s rozhodnutím valné hromady
- rozhodnutí valné hromady coby rozhodné skutečnosti ve vztahu k zápisům do obchodního rejstříku a k nutnosti doložit listiny do sbírky listin obchodního rejstříku
- procedurálních otázkách, jako jsou svolávání a oznamování, účast na valné hromadě, její konání, průběh a hlasování
- právech a povinnostech společníků ve vztahu k valné hromadě, jakož i společnosti vůči společníkům
- neplatnosti usnesení valné hromady
- možnosti přezkoumávání platnosti usnesení valné hromady, zejména pokud jde o rozpor s právními předpisy, společenskou smlouvou (zakladatelskou listinou) stanovami
- okruhu osob oprávněných podat návrh na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady soudem i lhůty, v nichž tak lze učinit
- řízení o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady soudem.

Publikace je určena pro společnosti s ručením omezeným, jejich orgány - jednatele a členy dozorčích rad, jakož i společníky těchto společností. Ve své praxi ji dobře využijí advokáti, podnikoví právníci, soudci, státní zástupci, notáři i exekutoři.
« zpět