Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Nakladatelství Leges, s.r.o.

Sbírka klauzurních prací a zadání žalob, jiných podání a odvolání z civilního práva procesního  

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Šínová/Šmíd
Objednací číslo
Nakladatel LEGES
ISBN 978-80-87212-78-3
Datum vydání Červen 2011
Počet stran 224
Cena 350,- Kč
Anotace

Publikace je cennou studijní pomůckou v tzv. klauzurním způsobu výuky v němž jsou znalosti studentů získané v průběhu studia ověřovány prostřednictvím písemných prací představujících řešení konkrétního případu. Do sbírky byly zařazeny vybrané klauzurní práce z let 2008 až 2011, které byly zadávány studentům magisterského studijního programu Právo a právní věda na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v rámci povinné výuky Civilního procesu 1 a Civilního procesu 2. Sbírka je současně doplněna o zadání dalších písemných prací, jež musí studenti povinně absolvovat, a to žalob, popř. jiných procesních podání, a odvolání. Klauzurní práce jsou opatřeny řešením.

Publikaci ocení zejména posluchači právnických fakult, jimž může sloužit nejen jako pomůcka pro seminární výuku, ale také jako podklad pro samostudium praktické aplikace norem civilněprocesního práva.

Řešením v příručce obsažených zadání si studenti prověří své teoretické znalosti a osvojí si potřebné dovednosti pro výkon právnické profese v budoucnu.

« zpět