Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - C.H.BECK

Na křižovatkách práva. Pocta Janu Musilovi k sedmdesátým narozeninám 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Kolektiv autorů
Objednací číslo BEP3
Nakladatel C.H.Beck
ISBN 978-80-7400-388-2
Datum vydání Červenec 2011
Počet stran 568
Cena 730,- Kč
Anotace Sborník odborných prací vychází u příležitosti životního jubilea profesora Jana Musila, významného představitele vědy trestního práva a kriminalistiky. Nejaktuálnějším otázkám z této oblasti, včetně otázek kriminologických, je také věnována většina bezmála čtyřiceti příspěvků předních českých i zahraničních teoretiků a osobností justice. Mezi jinými tématy lze uvést tzv. subsidiaritu trestní represe, trestní odpo-vědnost právnických osob, drogové delikty, kriminalitu mládeže, problematiku ochrany obětí trestných činů, početnost vězeňské populace či rostoucí vliv médií na průběh trestního řízení. Z procesních otázek jde např. o použití policejního agenta, zakázané metody výslechu a donucení k výpovědím, pluralitu obhájců či tzv. korunního svědka. Další část příspěvků zohledňuje působení jubilanta ve funkci soudce Ústavního soudu ČR a je tudíž věnována otázkám ústavněprávním, včetně přezkumu ústavnosti právních předpisů v ústavním soudnictví. Publikaci doplňují práce z jiných právních odvětví, zejména práva správního, medicínského, pracovního práva a právních dějin.
« zpět