Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Nakladatelství Leges, s.r.o.

Právní změny nájemního bydlení od 1. 11. 2011  

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Křeček
Objednací číslo
Nakladatel LEGES
ISBN 978-80-87212-81-3
Datum vydání Červenec 2011
Počet stran 80
Cena 130,- Kč
Anotace

Příručka přináší podrobný rozbor novely části občanského zákoníku pojednávající o nájmu bytu (§ 685-719), která z větší části nabude účinnosti dne 1. 11. 2011.Novela představuje největší zásah do práv k bytu od velké novely občanského zákoníku z počátku devadesátých let; přináší především zpřísnění postavení nájemce posílením práv pronajímatelů.Formou komentáře je přiblížen smysl každého ustanovení příslušné pasáže občanského zákoníku. Podrobně jsou rozebrány obsažené instituty, zmíněna jsou dosavadní znění dosud platných zákonných ustanovení v konfrontaci se změnami, které s sebou novela přináší. Provedené změny autor demonstruje na praktických příkladech. Dále cituje nejvýznamnější rozhodnutí soudů, především Nejvyššího soudu ČR, která se k dané problematice vztahují. Často se jedná o nejnovější, dosud nikde nepublikovaná rozhodnutí. Na závěr jsou uvedeny související změny v zákoně č. 102/1992 Sb.Publikace je určena široké veřejnosti - pronajímatelům, nájemcům a jejich právním zástupcům, uplatní se však i jako učební pomůcka pro studenty.

« zpět