Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Nakladatelství Leges, s.r.o.

Spotřebitelský úvěr 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Dohnal
Objednací číslo
Nakladatel LEGES
ISBN 978-80-87212-76-9
Datum vydání Červenec 2011
Počet stran 128
Cena 280,- Kč
Anotace

Praktická příručka nabízí čtenáři ucelený pohled na problematiku spotřebitelského úvěru, která přesahuje do několika právních předpisů, a hodnotí dílčí právní problémy z pohledu teorie.
Zatímco advokáty a soudce bude zajímat, zda spotřebitel může prodloužit promlčecí dobu dle obchodního zákoníku, či zda lze smluvně stanovit fikci doručení mezi stranami tak, aby se spotřebitel nedozvěděl o odstoupení od smlouvy, spotřebitelé se mohou dozvědět, jak je to opravdu se smluvně stanovenými úroky z prodlení, či odkazem na obchodní podmínky umístěným na internetu. Právní oddělení bank může díky této publikaci připravit své vedení na novou situaci, která v oblasti vyvstane v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku.
Uvedený obsah publikace naznačuje, že výklad není pouhým přepisem zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, ale praktickým pohledem na danou problematiku, který má přesahy i do chystané kompletní změny civilního práva, čímž je na trhu unikátní.
U každého dílčího problému je uvedena četná judikatura a praktický příklad.
Kniha je určena pro právní oddělení bank a úvěrových společností, advokáty a soudce, ale i spotřebitele a studenty práva.

« zpět