Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - C.H.BECK

Znalci v mezinárodním prostředí 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Bělohlávek/Hótová
Objednací číslo EPH74
Nakladatel C.H.Beck
ISBN 978-80-7400-395-0
Datum vydání Srpen 2011
Počet stran 592
Cena 830,- Kč
Anotace Publikace rozebírá postavení a činnost znalců na národní úrovni, včetně exkurzu do některých zemí, stejně jako v řízeních před mezinárodními fóry. Pozornost je věnována jak řízením před soudy, resp. orgány veřejné moci, tak rozhodčímu řízení. Zohledněno je řízení civilní, trestní, zvláštní druhy sporů a také ochrana investic.Autoři, reprezentující právní a ekonomickou teorii i praxi, včetně činnosti znalecké a oceňovací, reflektují podmínky pro přibírání znalců, jejich postavení a předpoklady pro výkon činnosti, provádění znaleckých posudků při dokazování a jejich hodnocení, jakož i techniku jejich zpracování, výslechy znalců, mezinárodně uznávané přístupy, metody a postupy. V knize jsou obsaženy také překlady originálních předpisů o činnosti soudních znalců v některých zemích, první překlady Pravidel ICC o znalecké činnosti, Pravidel IBA o dokazování (2010), rozbory, tabulkové přehledy a výběr ustanovení ohledně znalců ze smluv o právní pomoci mezi ČR a SR.
« zpět