Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - C.H.BECK

Bibliographia Iuris Romani Criminalis. Bibliography of Roman Criminal Law (+ CD) 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Skřejpek
Objednací číslo M33
Nakladatel C.H.Beck
ISBN 978-80-7400-396-7
Datum vydání Srpen 2011
Počet stran 912
Cena 1040,- Kč
Anotace Bibliografie římského trestního práva představuje souhrn výsledků vědecké práce mnoha generací odborníků z celého světa, věnujících se otázkám spojeným s trestním právem ve starověkém Římě. Obsahuje více než 8 000 bibliografických položek zachycujících nejen knižní zpracování této problematiky, ale také články v odborných časopisech, konferenční sborníky, pocty věnované významným představitelům právní romanistiky, hesla ve slovnících a encyklopediích, ale rovněž disertační práce a recenze. Zahrnuty jsou do ní práce počínaje 18. stoletím a dovedena je až do současnosti. Tato bibliografie obsahuje práce věnované římskému trestnímu právu od královské doby, přes období republiky, až po vládu císaře Justiniána. Řazení údajů vychází z okruhů, které jsou v nich zpracovány, např. jednotlivých trestných činů, procesních institutů atp. Jedná se o první zpracování této záležitosti v celosvětovém kontextu a její autor, profesor římského práva na Karlově Univerzitě, tak vyplnil mezeru, která v současném shrnutí výsledků této problematiky dosud existovala.

Nedílnou součástí knihy je CD-ROM, který obsahuje všechny položky nacházející se v tištěné verzi v elektronické podobě, jež umožňuje pracovat s bibliografickými údaji pomocí prohledávacího softwaru. Vyhledávat je tak možné podle nejrůznějších kritérií: podle jmen autorů, typu práce, období nebo roku vydání či jazyka, v němž byla práce publikována, a to také v jejich vzájemné kombinaci.
« zpět