Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Daňový řád. Komentář  

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Baxa/Dráb/Kaniová/Lavický/Schillerová/Šimek/Žišková
Objednací číslo WK3910
Nakladatel Wolters Kluwer
ISBN 978-80-7357-564-9
Datum vydání Srpen  2011
Počet stran 1880
Cena  2635 Kč
Anotace

Nejrozsáhlejší komplexní komentář právní úpravy označované za rekodifikaci daňového práva procesního vychází po nabytí účinnosti nového daňového řádu, který nahradil od roku 2011 po 18 letech dosavadní zákon o správě daní a poplatků. Obsahuje i tzv. technickou novelu přijatou k odstranění problematických míst nového zákona.

  • Komentář je pohledem unikátně složeného, generačně i profesně vyváženého sedmičlenného týmu autorů pocházejících z rozhodujících skupin odborné veřejnosti - tří soudců Nejvyššího správního soudu, autora nového zákona, akademika, zaměstnance daňové správy i daňového poradce.
  • Třísvazkové dílo shrnuje všechny důležité aplikační a interpretační závěry na poli daňového procesu vyjádřené zejména v dosavadní soudní praxi, srovnávací metodou přistupuje ke starým a novým institutům, a tím přenáší uživatele do prostředí nového daňového řádu.
  • Předností je zapracování bohaté judikatury Nejvyššího správního soudu, Nejvyššího soudu, Ústavního soudu a evropských soudů, která bude v prostředí nového daňového řádu i nadále použitelná.
  • Praktické využití naleznou v samostatném svazku soustředěné přílohy a pomůcky usnadňující přechod mezi předešlou a budoucí právní úpravou. Jde zejména o převodní tabulky pojmů a ustanovení dosavadního a nového zákona, přehledy všech vydaných rozhodnutí, opravných prostředků, lhůt, grafické vyjádření průběhu daňového řízení a jeho dílčích částí v podobě názorných diagramů a schémat.
• Komentář je v neposlední řadě vybaven i souborem vzorů podání daňových subjektů a vzorů procesních úkonů správce daně.
« zpět