Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Wolters Kluwer ČR, a.s.

MERITUM - Vymáhání pohledávek 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Vondráková a kolektiv
Objednací číslo WK4615
Nakladatel Wolters Kluwer
ISBN 978-80-7357-686-8
Datum vydání Září 2011
Počet stran 868
Cena  995,- Kč
Anotace

Od doby prvního vydání publikace „Vymáhání pohledávek" došlo ke značnému nárůstu ekonomických problémů ve společnosti, s nimiž je spojena platební neschopnost dlužníků na straně jedné a vznik pohledávek věřitelů na straně druhé. Tento stav se týká jak podnikatelských subjektů, tak fyzických osob - nepodnikatelů. Důvody jsou jednak objektivní - zejména dopad ekonomické krize, tak subjektivní - dopad dřívějšího vlastního nezodpovědného a neuváženého jednání.

S tím je spojena i řada nových situací, které v mnoha případech velmi citelně zasahují do života dotčených osob (např. insolvence podnikatelských subjektů, „osobní bankrot" fyzických osob ­ nepodnikatelů).

Publikace by měla sloužit jako návod, který čtenářům pomůže zorientovat se v možnostech, jimiž lze vzniku problematické pohledávky předcházet, a pokud již ke vzniku pohledávky dojde, pak by měla pomoci ke způsobu jejího řešení, a to jak v situaci, kdy je čtenář věřitelem pohledávky, tak i v situaci, kdy je jejím dlužníkem.

« zpět