Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Nakladatelství Leges, s.r.o.

MEZINÁRODNÍ PRÁVO VEŘEJNÉ S KAZUISTIKOU 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor David/Sladký/Bureš/Faix/Svaček
Objednací číslo
Nakladatel LEGES
ISBN 978-80-87212-86-8
Datum vydání Září 2011
Počet stran 448
Cena 560,- Kč
Anotace

Učebnice spojuje obecnou i zvláštní část mezinárodního práva veřejného v jeden vnitřně provázaný celek.
Ve druhém vydání byly některé kapitoly zcela přepracovány, jiné rozšířeny, a některé podstatně zkráceny. Autoři obohatili kazuistiku o nejnovější příklady z mezinárodněprávní praxe a rozhodnutí soudů i arbitrážních orgánů.
Autoři se snažili o maximální srozumitelnost a čtivost textu, k níž přispívá bohatá kazuistika, která jednak zdůvodňuje a objasňuje předložené teoretické závěry, a jednak umožňuje čtenáři snadněji pochopit právní vědomí v common law zemích. Na 180 příkladů bylo převzato z mezinárodněprávní praxe - z rozhodnutí rozhodčích orgánů, mezinárodních soudů stálých i soudů ad hoc, z prohlášení států, protiprávního chování jednotlivců.
Text zahajuje úvodem o vývoji mezinárodního práva a jeho vědy od počátků až do dynamického rozvoje ve 20. století, kdy došlo v teorii i praxi států k přehodnocení významu a funkce mezinárodněprávních institutů, o kterých učebnice pojednává: pramenů mezinárodního práva, subjektů mezinárodního práva, mezinárodněprávní odpovědnosti a sankcí, práva na sebeobranu a dalších.
Bohatý výběr české i zahraniční odborné literatury seřazené podle jednotlivých částí je podkladem pro vypracování diplomových prací i pro postgraduální studium. Uživatelské pohodlí zvyšuje i podrobný jmenný i věcný rejstřík a seznam případů.
Práce je určena především studentům právnických fakult, ale poslouží i pracovníkům mezinárodněprávní aplikační praxe.

« zpět