Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Nakladatelství Leges, s.r.o.

ZÁKON O MÍSTNÍM REFERENDU s komentářem a judikaturou 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Rigel
Objednací číslo
Nakladatel LEGES
ISBN 978-80-87212-85-1
Datum vydání Květen 2011
Počet stran 288
Cena 420,- Kč
Anotace

Česká republika se nenápadně přiřazuje ke státům, kde občané rozhodují o veřejných záležitostech prostřednictvím prvků přímé demokracie. To bezezbytku platí jen pro rozhodování na lokální úrovni, na které se stále častěji stávají realitou obecního života místní referenda. Za poslední roky se konalo několik stovek takových referend a bylo vydáno mnoho desítek soudních rozhodnutí týkajících se bezprostředně této tematiky. Nepočítáme-li Švýcarsko a Německo, pak je ve srovnání s většinou zemí západní Evropy česká právní úprava k rozhodování prostřednictvím komunálního referenda vstřícnější, neboť výsledek hlasování je pro orgány obce závazný a není jen formou konzultace s místními obyvateli. Naopak pokud jde o srovnání se zeměmi východní Evropy, je místní referendum v České republice jevem častějším.
Úvodní kapitola publikace se zabývá ústavní a mezinárodněprávní rovinou místního referenda, zbytek práce tvoří podrobný komentář k jednotlivým ustanovením zákona. Ta jsou rozebrána za pomoci řady případů z praxe. Autor se důsledně snaží prezentovat jednoznačné a srozumitelné závěry k problémovým otázkám.
Významné pasáže komentáře jsou věnovány takékritické reflexi bohaté judikatury, většinou doposud nepublikované.
Kniha se jistě stane cennou příručkou při konání místních referend i pro soudní praxi.

« zpět