Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Linde Praha, a.s.

MEDIÁLNÍ PRÁVO a práva k nehmotným statkům v České republice 

Cena: 
Dostupné množství skladem:  0


Autor

Diblík/Veit

Objednací číslo 439001
Nakladatel LINDE Praha
ISBN 978-80-7201-863-5
Datum vydání Prosinec  2011
Počet stran 272
Cena 432,- Kč
Anotace

Tato publikace si klade za cíl poskytnout čtenáři, jak česky tak anglicky hovořícímu,
základní přehled právního rámce pro jednotlivá odvětví médií v České republice, a to
jak z oblasti úpravy veřejnoprávní, tak i soukromoprávní. Vedle uvedení aspektů obecné
regulace a ovlivnění českého mediálního práva evropskou legislativou, je zmiňována též
příslušná judikatura.
První polovina knihy se věnuje převážně veřejnoprávním aspektům regulace
jednotlivých hromadných sdělovacích prostředků (médií) - tiskem, televizí a rozhlasem
i Internetem a reklamou. Druhá polovina se zabývá především soukromoprávními aspekty
mediální regulace z pohledu práv k nehmotným statkům, a to právo na ochranu
osobnosti a dobré pověsti, právo autorské a práva související a právo na ochranu proti
nekalým soutěžním praktikám.

« zpět