Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Nakladatelství Leges, s.r.o.

Ústavní právo a státověda II. díl Ústavní právo České republiky – 1. úplné vydání  

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Pavlíček a kolektiv
Objednací číslo .
Nakladatel Leges
ISBN 978-80-87212-90-5
Datum vydání Prosinec 2011
Počet stran 1120
Doporučená cena 1200,- Kč
Sleva
Popis

Druhý díl učebnice od autorů z katedry ústavního práva Právnické fakulty UK poprvé spojuje v jednom svazku celou materii ústavního práva. Vedle kapitol o vývoji československé státnosti obsahuje zejména výklad jednotlivých institutů platného ústavního práva. Hlavním tématem je Ústava České republiky a Listina základních práv a svobod. V první části jsou rozebrány všechny ústavní orgány s důrazem na jejich vzájemné vztahy, dále volby, zákonodárný proces i řízení před Ústavním soudem, pozornost je věnována též ústavním základům vztahu vnitrostátního a mezinárodního práva a s tím souvisejícím ústavněprávním aspektům členství České republiky v Evropské unii.

Ve druhé části je podán ucelený výklad práv, svobod a povinností občanů, tedy vztahu občana a státu v České republice.

Čtenář ocení zejména komplexní přístup ke zpracování jednotlivých témat, jehož součástí je kritická analýza jejich uplatňování v politické praxi, včetně jejich teoretické reflexe v odborné literatuře.

Učebnice je určena nejen studentům práva, ale i širokému okruhu zájemců o ústavní právo z řad právníků, politiků, politologů i historiků.

« zpět