Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - C.H.BECK

MODERNÍ POHLED NA OCEŇOVÁNÍ POHLEDÁVEK. Problém aktiv zvláště v insolvenčním řízení 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Schönfeld
Objednací číslo BP97
Nakladatel C.H.Beck
ISBN 978-80-7400-302-8
Datum vydání Prosinec 2011
Počet stran 174
Cena 420,- Kč
Anotace

Podniky v České republice se stále častěji setkávají s problematikou vzniku rizikových pohledávek. Vznik problémových či nedobytných pohledávek se přitom nevyhýbá ani takovým institucím, jako jsou banky. K řešení problémových pohledávek věřitelé volí různé strategie. Jednou ze stále používanějších alternativ je prodej pohledávek (postoupení, cese) třetí osobě. Významným vodítkem pro stanovení hodnoty postupované pohledávky je simulace výsledku vymáhání v insolvenčním či konkursním řízení. Vzhledem k výraznému růstu insolvenčních návrhů je odhad míry uspokojení věřitelů pomocí simulace insolvenčního řízení také důležitým podkladem pro rozhodnutí, zda je úpadek dlužníka vhodnější řešit pomocí konkursu nebo reorganizací.

Kniha přináší nejen ekonomický, ale i právní pohled na oceňování pohledávek. Zabývá se také způsoby řešení úpadku, oceněním a zpeněžením majetkové podstaty a možnostmi uspokojení věřitelů. Zvláštní kapitoly jsou věnovány způsobům simulace insolvenčního řízení a také novým možnostem a přístupům v oceňování pohledávek.

« zpět