Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Nakladatelství Leges, s.r.o.

Zákon o rodině, s komentářem, judikaturou a předpisy souvisícími 9. aktualizované a přepracované vydání  

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Holub/Nová/Ptáček/Sladká Hyklová
Objednací číslo .
Nakladatel Leges
ISBN 978-80-87212-96-7
Datum vydání Prosinec 2011
Počet stran 456
Doporučená cena 690,- Kč
Sleva %
Popis

Publikace představuje zevrubný, praxí prověřený komentář k jednotlivým ustanovením zákona o rodině, doplněný použitelnou judikaturou a výběrem z dostupné literatury.

Deváté vydání oblíbeného komentáře přináší aktualizované úplné znění zákona o rodině, které reaguje na legislativní změny včetně nálezu Ústavního soudu ČR č. 244/2011 Sb., o lhůtě k popření otcovství otcem dítěte. Autoři ke komentáři zařadili též aktuální znění návrhu rekodifikovaného občanského zákoníku, konkrétně partií, které upravují rodinněprávní materii.

Pro uživatelské pohodlí jsou na závěr publikace připojeny výňatky z nařízení Rady (ES) 2201/2003 (nařízení Brusel II bis) a z instrukce Ministerstva spravedlnosti č. j. 59/2010-MOC-J, kterou se upravuje postup justičních orgánů ve styku s cizinou ve věcech občanskoprávních a obchodněprávních.

Kniha je nepostradatelnou pomůckou pro soudce, advokáty, sociální pracovníky a další odborníky, kteří přicházejí s rodinněprávní problematikou do styku. Odpovědi na své otázky v ní najdou i zájemci z řad široké veřejnosti.

« zpět