Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Nakladatelství Leges, s.r.o.

NÁHRADA ŠKODY podle občanského a obchodního zákoníku, zákoníku práce, v oblasti průmyslového vlastnictví a podle autorského zákona 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Kobliha/Elischer/Hochman/Hunjan/Koblihová/Tuláček
Objednací číslo
Nakladatel LEGES
ISBN 978-80-87212-97-4
Datum vydání Leden 2012
Počet stran 392
Cena 540,- Kč
Anotace

Praktická příručka pojednává o odpovědnosti za škodu v soukromém právu, s akcentem na její praktické uplatňování.
Nejprve se autoři věnují občanskému zákoníku, který je základem této úpravy. Pojednávají jak o obecné úpravě, tak o jednotlivých případech odpovědnosti zvláštní. Pak výklad přechází ke zvláštní úpravě v obchodním zákoníku a v zákoníku práce. Svoje specifika má náhrada škody ve sporech vzniklých v důsledku ohrožení nebo porušení průmyslového vlastnictví. Autorský zákon obsahuje speciální úpravu, pouze pokud jde o výši náhrady, resp. způsob jejího vypočtení - této problematice je věnována závěrečná část knihy.
K uplatňování náhrady škody existuje rozsáhlá judikatura, kterou autoři citují a zobecňují. Pozornost je věnována i způsobu a rozsahu náhrady škody a promlčení a zániku práva na náhradu škody.
Kniha tedy poskytne čtenáři komplexní pohled na tyto odpovědnostní vztahy a návod na řešení nejrůznějších situací v této souvislosti vzniklých.

« zpět