Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Nakladatelství Leges, s.r.o.

Parlamenty - funkce, kultura, procedury  

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Wintr/Antoš
Objednací číslo
Nakladatel LEGES
ISBN 978-80-87576-05-2
Datum vydání Únor 2012
Počet stran 160
Cena 250,- Kč
Anotace

Parlamentní rozhodování, odrážející suverenitu lidu, je jedním z důležitých atributů demokratického státu. Vnímání parlamentů se však vyvíjí a není všude po světě stejné: zatímco v některých zemích je parlament považován za nejvyšší státní orgán, jinde je jeho postavení racionalizováno v zájmu efektivnějšího a stabilnějšího vládnutí. Příspěvky v tomto sborníku z tohoto základního rozlišení vycházejí a se zapojením zahraniční inspirace zkoumají jednotlivé aspekty parlamentního fungování, jako je např. optimální podoba legislativního procesu, vliv vlády na určování agendy, obrana proti obstrukcím, povaha mandátu, interpelace apod.

« zpět