Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - C.H.BECK

DOBRÁ VÍRA JAKO PRINCIP SMLUVNÍHO PRÁVA V MEZINÁRODNÍM OBCHODU 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Nový
Objednací číslo EPI58
Nakladatel C.H.Beck
ISBN 978-80-7400-376-9
Datum vydání březen 2012
Počet stran 210
Cena 390,- Kč
Anotace Kniha pojednává o dobré víře jako jednom ze základních soukromoprávních principů, a to specificky v kontextu smluvního práva v mezinárodním obchodu. Jejím obecným cílem je zdůraznit význam tohoto principu pro fungování smluvních vztahů v mezinárodním obchodu, když zachování elementární důvěry mezi smluvními stranami představuje jednu z klíčových ingrediencí mezinárodního obchodování.

Publikace je určena všem zájemcům o soukromé právo, právní komparaci, právo mezinárodního obchodu a mezinárodní rozhodčí řízení. Kniha může být zajímavou nejen pro akademické publikum, ale také pro právní praktiky, kteří se pohybují v oblasti uzavírání mezinárodních obchodních smluv.
« zpět