Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Nakladatelství Leges, s.r.o.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Mates/Janečková/Bártík
Objednací číslo
Nakladatel LEGES
ISBN 978-80-87576-12-0
Datum vydání Duben 2012
Počet stran 208
Cena 350,- Kč
Anotace

Kniha poskytuje podrobný přehled o právní úpravě ochrany osobních údajů obecně i v konkrétních případech.
Na úvod se autoři věnují základním otázkám: na jakých principech stojí zpracování osobních údajů nejen v České republice, ale i napříč Evropskou unií a v některých jiných státech, co jsou to osobní údaje v moderní společnosti a jak je řešen střet práva na informace a ochrany osobních údajů.
V dalších kapitolách publikace pojednává o registrech dlužníků, z nichž jen několik málo je důvěryhodných a založených na pevných a zákonných pravidlech, ač obsahují poměrně velké množství osobních údajů, a upozorňuje na rizika spojená se zpracováním osobních údajů při nakládání s věrnostními nebo slevovými kartami. Je vymezen pojem obchodního sdělení včetně podmínek, za nichž je lze rozesílat, aniž by se stalo tzv. NOS. Čtenář se dále dozví, jaká práva má pacient, jak a kdo smí nakládat se zdravotnickou dokumentací, jaké osobní údaje smí budoucí zaměstnavatel zpracovávat v různých fázích přijímacího řízení, jak lze zacházet s údaji zaměstnanců během pracovního poměru. Kniha se také zabývá nárokem na soukromí zaměstnance na pracovišti nebo zpracováním rodného čísla, zpracováním osobních údajů ve školství a zvláštními režimy v oblasti veřejných sborů.
V závěru je podán přehled ochrany osobních údajů ve správním a trestním právu.

« zpět