Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Nakladatelství Leges, s.r.o.

ZÁKLADY ISLÁMSKÉHO PRÁVA 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Osina
Objednací číslo
Nakladatel LEGES
ISBN 978-80-87576-13-7
Datum vydání Duben 2012
Počet stran 128
Cena 250,- Kč
Anotace

Učebnice představuje základní instituty a pojmy spojené s islámským právem. Úvodní část obsahuje stručnou zmínku o vzniku islámu a některých důležitých momentech historického vývoje islámského světa. Výklad se dále věnuje pramenům islámského práva, islámským právním školám a islámským teoriím státu. Druhá velká část učebnice pojednává o nejdůležitějších odvětvích islámského práva - rodinném právu, dědickém právu, trestním právu a finančním právu; připojena je také krátká zmínka o islámském soudnictví. Na závěr je pro lepší orientaci doplněn krátký slovník vybraných cizích pojmů.
Tato učebnice je určena především pro volitelný předmět Islámská právní kultura, který je vyučován na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. K seznámení se s hlavními instituty islámského práva ji mohou využít také ostatní studenti vysokých škol, případně širší veřejnost.

« zpět