Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Wolters Kluwer ČR, a.s.

CULPA IN CONTRAHENDO 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Matula
Objednací číslo WK5063
Nakladatel Wolters Kluwer
ISBN 978-80-7357-719-3
Datum vydání duben 2012
Počet stran 98
Cena  140,- Kč
Anotace Monografie představuje tuzemskou teorií a praxí stále poněkud opomíjený institut předsmluvní odpovědnosti.
Těžištěm knihy je konstrukce vlastní koncepce culpa in contrahendo v českém právu, kdy jsou komparativní poznatky konfrontovány s aktuálními závěry soudní praxe a právní teorie.
Práce pojednává také o vývoji i současném pojetí tohoto institutu v právních řádech Německa, Rakouska a Francie a dále také v unifikačních projektech soukromého práva; závěrem se soustřeďuje na úpravu předsmluvní odpovědnosti v rámci připravované rekodifikace českého soukromého práva.
« zpět