Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - C.H.BECK

Autorský zákon. Komentář, 4. vydání 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Chaloupková/Holý
Objednací číslo BK3
Nakladatel C.H.Beck
ISBN 978-80-7400-432-2
Datum vydání červen 2012
Počet stran 496
Cena 990,- Kč
Anotace Již čtvrté vydání komentáře k autorskému zákonu je prakticky zaměřeným výkladem práva autorského a práv souvisejících.

Autoři shrnují poznatky s praktickou aplikací zákona v soudní praxi i svojí praktické činnosti v advokacii.

Komentář řeší problematiku licenčních smluv a práv autorů, výkonných umělců, práv výrobců záznamů, vysílatelů či nakladatelů. Pozornost věnuje dílům audiovizuálním a počítačovým programům.

Objasňuje postavení pořizovatele databáze a obsah zvláštního práva pořizovatele databáze.

Praktický komentář je určen nakladatelům, vydavatelům, reklamním agenturám, počítačovým firmám, autorům, advokátům, soudcům; ocení ji rovněž posluchači právnických fakult jako studijní pomůcku.
« zpět