Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - C.H.BECK

VEŘEJNÉ PODPORY V SOUTĚŽNÍM PRÁVU EU 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Janků/Mikušová
Objednací číslo EVK6
Nakladatel C.H.Beck
ISBN 978-80-7400-430-8
Datum vydání červenec 2012
Počet stran 280
Cena 590,- Kč
Anotace

Soutěžní politiku lze de facto označit jako první nadnárodní politiku Evropského společenství. Předkládaná publikace seznamuje čtenáře s dříve opomíjenou oblastí ochrany hospodářské soutěže a to s veřejnými podporami. Zaměřuje se na problematiku uplatňování norem regulujících veřejnou podporu v rámci pravidel hospodářské soutěže na jednotném trhu Evropské unie. Kniha se zabývá právní úpravou veřejných podpor z pohledu primární a sekundární evropské legislativy i české legislativy. Využívá přitom především poznatků z judikatury evropských soudů a rozhodovací praxe Komise EU, které jsou hlavní náplní této publikace.

Publikace je určena především studentům českých, ale i slovenských právnických a neprávnických fakult se zaměřením na evropská studia, mezinárodní vztahy, mezinárodní obchod a právo. Její obsah se dotýká i studia posluchačů ekonomických fakult se zájmem o oblast evropského hospodářského práva. Lze ji současně doporučit i zájemcům z řad odborné právnické veřejnosti, zabývající se oblastí práva soutěžního.

« zpět