Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Linde Praha, a.s.

PRÁVNÍ ÚKONY § 34 - § 51 občanského zákoníku – Podrobný komentář k jednotlivým ustanovením včetně vybrané judikatury a komentář k právní úpravě této problematiky v novém občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) 

Cena: 
Dostupné množství skladem:  0


Autor Zuklínová/Psutka
Objednací číslo 301901
Nakladatel LINDE
ISBN 978-80-86131-89-4
Datum vydání září 2012
Počet stran 136
Cena 260,- Kč
Anotace Autoři zpracovali pro praktické využití podrobný komentář k jednotlivým ustanovením občanského zákoníku, která upravují právní úkony, doplněný vybranou důležitou judikaturou. U každého ustanovení je zároveň komentář k právní úpravě dané problematiky v novém občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) účinném od 1. 1. 2014.
Platná právní úprava občanskoprávních vztahů se bude používat na všechny případy vzniklé do doby nabytí účinnosti nového občanského zákoníku, samozřejmě pokud si strany nedohodnou, že již využijí novou občanskoprávní úpravu. Tyto dohody však nelze v praxi moc předpokládat s ohledem na zcela nové a daleko širší pojetí nové úpravy.
Výše uvedená situace naznačuje, že předkládaný podrobný komentář k platné úpravě právních úkonů bude v teorii i soudní praxi dobrým pomocníkem ještě řadu let a navíc získá čtenář pro srovnání představu, jak jsou konkrétní vztahy v této oblasti upraveny od 1. 1. 2014.
« zpět