Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - C.H.BECK

EVROPSKÉ SPRÁVNÍ PRÁVO 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Pomahač/Handrlica
Objednací číslo SK37
Nakladatel C.H.Beck
ISBN 978-80-7400-437-7
Datum vydání říjen 2012
Počet stran 160
Cena 390,- Kč
Anotace

V návaznosti na nové vydání učebnice Správní právo - Obecná část publikace podrobněji zpracovává problematiku evropského správního práva.
Tato publikace :
* Přibližuje působení správního práva, které překračuje hranice národních států, se zvláštním zřetelem k právu Evropské unie
* Vysvětluje, co znamená evropský správní prostor jako výchozí pojem pro analýzu evropského správního práva
* Předkládá rozbor vztahu evropského správního práva k transnacionálnímu a globálnímu právu
* Rekapituluje, které právní standardy platí v evropském správním prostoru a s jakými rámcovými úpravami se nejčastěji setkáváme
* Podrobně charakterizuje správní agentury, které představují typickou formu nezávislých správních orgánů v Evropské unii
* Podává výklad o intrakomunitárních správních aktech
* Je určena široké odborné veřejnosti, dále studentům práva a veřejné správy.

« zpět