Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - C.H.BECK

Koncesní zákon. Komentář, 2. vydání 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Kruták/Dvořák/Vacek
Objednací číslo BK10
Nakladatel C.H.Beck
ISBN 978-80-7179-412-7
Datum vydání listopad 2012
Počet stran 252
Cena 690,- Kč
Anotace Právní úprava koncesí, stejně jako úzce související zákon o veřejných zakázkách, doznala od okamžiku přijetí zákona v roce 2006 řadu zásadních změn. Druhé vydání komentáře ke koncesnímu zákonu, který byl v mezidobí šestkrát novelizován, vychází nejenom z aktuálního legislativního vývoje, ale současně také z praktických zkušeností autorů. Některé části zákona, úzce propojené se zákonem o veřejných zakázkách, neumožňují jeho jednoznačný výklad.

Zadavatelé, dodavatelé, jejich poradci a vůbec všichni ti, kdo jsou nuceni koncesní zákon aplikovat, naleznou v tomto komentáři vhodnou oporu, neboť u problémů, které při aplikaci zákona vznikají, autoři uvádějí vhodná východiska jejich řešení. Vedle právnicky vzdělané veřejnosti si praktických návodů a řešení v komentáři všimnou i uživatelé, kteří zajišťují organizační, technickou a administrativní část výběrových řízení.
« zpět