Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - C.H.BECK

DPH ve zdravotnictví, školství a sociálních službách (v příkladech) 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Hušáková/Matějková
Objednací číslo BP107
Nakladatel C.H.Beck
ISBN 978-80-7400-438-4
Datum vydání listopad 2012
Počet stran 176
Cena 390,- Kč
Anotace Vydání publikace s tématikou zdravotnictví, školství a sociálních služeb je reakcí na zásadní změny v legislativě zejména v oblasti zdravotnictví a dále na časté a opakující se problémy široké veřejnosti týkající se jednoznačné aplikace daně z přidané hodnoty v těchto oblastech. Cílem této příručky je přiblížit čtenářům nejdůležitější aspekty v uplatňování daně z přidané hodnoty ve zdravotnictví, školství a sociálních službách. Z tohoto důvodu je kniha rozdělena do čtrnácti tématických částí, z nichž tři se jednotlivě specializují na uvedená témata. Zbylých jedenáct kapitol je věnováno obecným zásadám a principům v uplatňování DPH, které jsou společné pro všechny oblasti. Výklad je obohacen řadou konkrétních příkladů.
Publikace je určena jak odborné veřejnosti, tak i subjektům působícím v daných oblastech, mezi které lze zařadit účetní, ekonomy, podnikový management a podobně. Publikaci mohou při svém studiu jistě využít i studenti středních a vysokých škol.
« zpět