Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - ANAG, spol. s r.o.

PRŮVODCE ROKEM ŘEDITELE ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY včetně vzorů používaných dokumentů + CD 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Andraščíková/Bártík/Janečková/Klímová a kolektiv
Objednací číslo A2697
Nakladatel ANAG
ISBN 978-80-7263-770-6
Datum vydání leden 2013
Počet stran 504
Cena 529,- Kč
Anotace

    Ředitelé škol a školských zařízení jistě ocení tento poměrně obsáhlý a přitom přehledně strukturovaný výklad oblastí pracovního práva, které je nutno brát v úvahu v oblasti školství. Všechny pasáže jsou zpracovány s ohledem na potřeby školské praxe, a to jak při výběru jednotlivých oblastí práva, tak i při prezentaci jejich obsahu.
Více k obsahu
Kromě pracovněprávních vztahů je pozornost autorů této publikace věnována i některým dalším souvislostem řízení školy a školského zařízení. Dílo je strukturováno tak, aby jej mohli efektivně používat jak začínající ředitelé, kteří teprve hledají základní souvislosti, tak i zkušení řídící pracovníci, kteří se potřebují rychle dobrat odpovědi na konkrétní otázku z vybrané oblasti práva.
Nechybí ani praktické příklady a užitečné vzory. Pozornost je věnována i ochraně osobních údajů, zpracování mzdové a personální agendy a v závěrečné části autoři uvádějí aplikaci zákona o archivnictví a spisové službě.
Aktuálně reaguje na nejnovější legislativní změny
Toto rozšířené a podstatně přepracované vydání publikace „Průvodce rokem ředitele základní a mateřské školy" vychází z právního stavu platného k 1. prosinci 2012, tj. reaguje na všechny změny pracovněprávních a platových předpisů, ale i školských zákonů, ke kterým došlo v roce 2012.  

« zpět