Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Nakladatelství Leges, s.r.o.

ELEKTRONICKÉ DOKUMENTY V PRÁVNÍ PRAXI 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Lechner
Objednací číslo .
Nakladatel Leges
ISBN 978-80-87576-41-0
Datum vydání únor 2013
Počet stran 256
Doporučená cena 420,- Kč
Sleva
Popis

Kniha pojednává o elektronickém dokumentu jako fenoménu dnešní doby, který v běžné praxi postupně nahrazuje svého listinného předchůdce. V publikaci je doloženo, že tato náhrada není nyní ještě využita v plném rozsahu. Kniha přináší přehled současného právního pohledu na elektronické dokumenty s důrazem na jejich praktické využití a klade si tak za cíl být užitečným průvodcem při akceptování elektronických dokumentů jako součásti každodenní praxe.
V knize jsou zohledněny poslední novelizace zákona o archivnictví a spisové službě i nová prováděcí vyhláška o podrobnostech výkonu spisové služby. Pozornost je věnována důvěryhodnosti elektronického dokumentu a jeho využití v různých rolích, zejména jako nosiče podání, rozhodnutí, smluvního vztahu či jako důkazního prostředku. Přestože používání elektronických dokumentů má své nesporné výhody, existují případy, kdy je třeba elektronické dokumenty konvertovat do listinné podoby, a proto se lze v knize dočíst také o konverzích dokumentů.

« zpět