Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Wolters Kluwer ČR, a.s.

AUDITING PRO MANAŽERY ANEB PROČ A JAK SE OVĚŘUJE ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Müllerová
Objednací číslo WK3197
Nakladatel Wolters Kluwer
ISBN 978-80-7357-988-3
Datum vydání březen 2013
Počet stran 176
Cena  344,- Kč
Anotace Audit účetní závěrky je proces upravený mezinárodními auditorskými standardy přijatými Komorou auditorů České republiky, jimiž jsou auditoři povinni se řídit a které kladou značné nároky na spolupráci účetní jednotky s auditorem. Z toho důvodu je důležité, aby vedoucí pracovníci měli představu o tom, co je podstatou auditu, jaké podklady bude po nich auditor požadovat a proč některé procedury auditoři dělají. Cílem publikace je vysvětlit, jak proces auditu probíhá, co je jeho smyslem, jaká je odpovědnost auditora na jedné straně a odpovědnost společnosti na straně druhé.


Oproti prvnímu vydání, které bylo zaměřené hlavně na přípravu společnosti na audit, je publikace rozšířená o nové požadavky mezinárodních auditorských standardů, které musí auditoři dodržovat při provádění auditorských procesů a které vedoucím pracovníkům mají vysvětlit smysl auditorova počínání. Nová je rovněž kapitola zabývající se rekapitulací nesprávností, s nimiž se auditoři při své práci nejčastěji setkávají. Součástí knihy je řada příloh, které se při auditu používají a na které se text odvolává s vysvětlením jejich významu.        
« zpět