Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Nakladatelství Leges, s.r.o.

ZÁKON O TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI PRÁVNICKÝCH OSOB, 2.vydání 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Jelínek/Herczeg
Objednací číslo .
Nakladatel Leges
ISBN  978-80-87576-43-4
Datum vydání únor 2013
Počet stran 256
Doporučená cena 450,- Kč
Sleva
Popis

Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim přináší právnickým osobám novou, dosud neznámou formu odpovědnost, a to odpovědnost trestní. Publikace obsahuje komentář jednotlivých ustanovení hmotněprávní i procesní části nového zákona a výběr související judikatury.
Ve druhém, aktualizovaném a přepracovaném vydání autoři reagovali na podněty teoretické fronty i aplikační praxe, prohloubili výklad základních institutů a doplnili aktuální judikaturu.
Publikace je určena zejména soudcům, přísedícím, státním zástupcům, policistům, kriminalistům, advokátům, firemním právníkům i ostatním pracovníků právní praxe. Podává informace i pro širší okruh zájemců o otázky trestního práva a trestního řízení.  

« zpět