Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - C.H.BECK

BYTOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU. Komentář § 1158 - 1222 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Kabelková/Schödelbauerová
Objednací číslo BK1
Nakladatel C.H.Beck
ISBN 978-80-7400-444-5
Datum vydání březen 2013
Počet stran 340
Cena 790,- Kč
Anotace

Leden 2014 přinese řadu změn i v oblasti bytového spoluvlastnictví; dosavadní samostatná úprava vlastnictví bytů v zákoně č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, byla začleněna do nového občanského zákoníku. Změny se hlavně týkají úpravy dílčích otázek (např. prohlášení vlastníka nelze po zápisu vlastnického práva k jednotkám do veřejného seznamu prohlásit za neplatné; společenství vlastníků jednotek vzniká založením, nikoliv ex lege) a právě na ně upozorňují autorky v komentáři k ustanovením občanského zákoníku s dostatečným předstihem před účinností zákona.
Komentář je psán čtivě a srozumitelně a pro přehlednost je v závěru uvedena i tabulka, která srovnává ustanovení zákona o vlastnictví bytů s ustanoveními nového občanského kodexu. Autorky shrnují také dosavadní judikaturu použitelnou i za nové právní úpravy. Ocení ho v první řadě advokáti, ale také všichni vlastníci bytů, a tedy členové společenství a jejich orgánů. Publikace je velice vítaným příspěvkem pro včasnou přípravu na novou úpravu bytového spoluvlastnictví a fungování společenství vlastníků.

« zpět